Copyright en Disclaimer

COPYRIGHT

De copyright en de intellectueell eigendomsrecht op de content en de afbeeldingen van de gehele website berust bij Potterij onder de Moerbeiboom en/of is rechthebbende. Niets uit deze paginas, de teksten of foto’s,  copieren en verveelvoudigen  zonder toestemming.  

Content kan wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld

De website is gemaakt door Asfak Ali

De foto’s en content zijn gemaakt door Potterij onder de Moerbeiboom.

DISCLAIMER

Informatie op deze website

De informatie op deze website is zoveel mogelijk volledig en actueel, maar zijn verstrekt   enige garantie of waarborg. Er kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

De prijzen die vermeld worden in op de website kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen op de website worden inclusief Btw vermeldt. De prijzen van de producten in offertes zijn prijzen exclusief Btw.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Zie ook onze privacyverklaring en onze cookies beleid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst,

Notice and take down

Komt  u onrechtmatige content tegen op onze website, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

Blijkt dat de content evident onrechtmatig is dan zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij dit onderzoeken  en u daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan.

Contact

Deze website is van Potterij onder de Moerbeiboom, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77675568.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar atelier@potterijonderdemoerbeiboom.nl